Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

Nasza szkoła istnieje od 1991 roku, w jej skład wchodzą: Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum i Społeczne Liceum Ogólnokształcące.

Witamy na stronie projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą rozwoju”

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne jest organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. 4 stycznia 2010 roku rozpoczęło realizację projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą rozwoju”. Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki i plastyki dla uczniów tych szkół. W ramach projektu zaplanowano również zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Część działań zostanie przeprowadzona w formie zajęć terenowych, plenerów malarskich, zajęć pozaszkolnych w laboratoriach Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

W ramach projektu zostanie utworzony i wyposażony Szkolny Ośrodek Kariery, w którym dyżury pełnić będzie doradca zawodowy.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzrost osiagnięć edukacyjnych uczniów i ich rozwój osobisty.

Aktualności: Brak danych!

Strona główna | Informacje o projekcie | Aktualności | Galeria | Linki | Kontakt |

2010-2022 © Szkoła Społeczna w Kraśniku • design by: FREE DOTS DESIGNGEDI